24 Kasım 2015

Eğitimde Farklı Çözüm Yöntemleri


Kendini hayatı boyunca yenilemek zorunda olan insan sürekli yeni bilgiler öğrenmek zorundadır. Kendini geliştirmeyen ve değişen şartlara ayak uyduramayan kişiler yok olmaya mahkûmdur. Sadece teknolojiyi yakından takip edebilmek için bile İngilizce bilmek gerekmektedir. Okullarda verilen eğitimin yetersizliği sebebiyle aileler çocuklarını İngilizce Kursları na göndermek zorunda kalmaktadır. Kurslarda İngilizce aktivitelere daha çok zaman ayrılır. Birçok kurs merkezi belli bir kuru tamamlayan öğrencilerini İngiltere’de ki dil okullarına yollamakta ve programın bir kısmı da burada tamamlanmaktadır. Burada dünya insanı olmaya daha çok yaklaşan öğrenciler yeni arkadaş çevreleri edinir. Gidilecek eğitim merkezinin doğru seçilmesi, kurum hakkında referansların incelenmesi ve yabancı öğretmenlerin bulunduğu merkezlerin tercih edilmesi önemlidir. Pek çok konu başlığı kitaplardan öğrenilebilir ancak pratik kullanım yerlerini dinlemeden ve kullanmadan öğrenilmesi zorlaşır. Tekrar edilmeyen bilgiler unutulmaya mahkûmdur. Yapılan araştırmalarla öğrendiklerimizin %70’ini bir haftada, %60’ını bir günde, %50’sini bir saat içerisinde unuttuğumuz tespit edilmiştir.

İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayanlar için ilk konular dile yönelik genel konulardır. Selamlaşma, mevsimler, kendini tanıtma, aylar, yol sorma, saatler, fiyat öğrenme, günler, yıllar, ingilizce meslekler temel konular arasında yer alır. Kendini biraz olsun anlatabildiğini ve karşındakini az da olsa anlayabilen öğrenciler mutlu olur ve derslere karşı daha heveslidir. Belli başlı meslek grupları ve İngilizce karşılıkları ise şöyle özetlenebilir. Ballerina-balerin, butcher-kasap, florist-çiçekçi, lawyer-avukat, writer-yazar. Dili yeterli derecede öğrenmiş olan kişilerin belirledikleri meslek gurubuna göre farklı çalışmalara yönlenmeleri gerekmektedir. Günlük konuşmada ihtiyaç duyulan kelime sayısı ile bir doktorun, mühendisin, avukatın veya modacının bilmesi gereken kelime sayısı birbirinden farklıdır. İngilizce diğer bütün dillerden farklı ve evrensel bir iletişim aracıdır. Yabacılarla sosyalleşmenin tek yolu da İngilizce konuşmaktan geçer. Ülkemizde konuşma dili olarak İngilizce kullanılmamasına rağmen her geçen gün artan eğitim kurumları bu konunun önemi hakkında bizi yeterinde aydınlatmaktadır. Bilgiye birinci elden ulaşmak isteyen herkes İngilizce bilmek veya öğrenmek zorundadır.

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında ülkemizde verilen eğitimin son derece başarısız olduğu gözle görülmekte ve kulakla duyulmaktadır. İngilizce basit ve sistematik bir dildir. Dili en iyi bilenlerin o dilde yazılmış yazıları en çok takip edenler olduğu unutulmamalıdır. Eğitim çok önemlidir ancak her şey değildir. Kişinin kendisine de dil eğitimi esnasında çok şey düşmektedir. Ana dili iyi bilen biri yabancı dili de o derece başarılı öğrenebilir. Edat, bağlaç, sıfat, zamir veya isim nedir bilmiyorsanız İngilizce öğrenmeyi bir kenara bırakarak önce dilinizi öğrenin. Ana dilini etkin kullanan kişiler öğrendikleri dilde de etkinliklerini sürdürebilirler. Ana dildeki ifade zenginliği, kavramları kullanmadaki beceri yabancı dile de yansır ve dilin etkili, anlaşılır, akıcı ve doğru kullanılmasına yardımcı olur. Okumak, yazmak, dinlemek ve konuşmak dil etkinliğinin içinde birinden ayrılamaz kavramlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder